Vi hjælper dig I luften, når du har mistet fodfæste

Borger

Strategus hjælper mennesker, der står udenfor arbejdsmarkedet. Vi arbejder tæt sammen med jobcenteret, så er du ledig og ønsker et samarbejde med Strategus, skal du starte med at henvende dig til din sagsbehandler / jobkonsulent i kommunen. 

man-jumping-against-cloudy-sky-2022-03-04-05-39-50-utc

Aktivitetsparate

Er du relativt tæt på arbejdsmarkedet, men har andre udfordringer ud over ledighed, kan Strategus tilbyde dig en helhedsorienteret og individuel støtte, så du kan komme videre med dit arbejdsliv. Vi er specialister i hele jobsøgningsprocessen, og vi hjælper med at optimere og tilpasse dit ansøgningsmateriale, jobsøgningsstrategi og ABC-jobplaner, ligesom vi bruger dit og vores virksomhedsnetværk til at få foden indenfor. Vi guider dig i forberedelse til jobsamtalen og kan være din støtte til jobsamtalen. Virksomhedspraktik og løntilskud er aldrig et mål i sig selv, men et middel til at opnå  ordinær ansættelse på hel eller deltid.  Vi støtter og udvikler i tæt samarbejde med dig og virksomheden. 

 

Er du aktivitetsparat og umiddelbart langt fra arbejdsmarkedet grundet komplekse fysiske og/eller psykiske og sociale udfordringer,  har Strategus stor erfaring i at sikre, at du bliver afklaret i jobcenteret via en arbejdsprøvning. Det indebærer en grundig og detaljeret skriftlig beskrivelse af din arbejdsevne, så rehabiliteringsteamet har fuld indsigt i din situation, som danner baggrund for deres indstilling til enten førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb. 

Ressourceforløb

Strategus har dybdegående nichekompetencer i at hjælpe borgere, der har fået tildelt et ressourceforløb. Vi sikre en værdig og effektiv afklaring af arbejdsevnen og forsørgelses-grundlaget. Vi ved, hvad der skal til, for at du bliver endelig afklaret i rehabiliteringsteamet. Ver din tætte sparringspartner, som forstår at guide og udvikle dig, så du føler dig tryg i hele processen. Vi er stolte af at hele 86 % af alle de ressourceforløbsborgere  vi har haft til vurdering i rehabiliteringsteamet i perioden 2018-2022, er blevet afklaret til førtidspension, fleksjob eller et fuldtidsjob. 67 % af dem, der bliver fleksjobberettiget, udvikler den afklarende praktik til fleksjobbet i samme virksomhed – hvilket har vores fulde fokus under hele indsatsen.

cut-outs-of-paper-man-climbing-the-steps-to-succes-2021-08-29-19-47-58-utc
work balance

Fleksjobber

Vi har indgående forståelse for den ledige fleksjobbers situation. Vi har hjulpet rigtig mange mennesker med at få ansættelse som fleksjobber.  Vi ved, hvordan man sikrer, at dine skånebehov bliver indfriet – og hvordan din situation og dine kompetencer kommuni-keres til kommende arbejdsgiver. I fællesskab bruger vi dit og vores netværk til at matche til det rette fleksjob, men der søges også uopfordret. Vi sikrer også en veldokumenteret rapport til rehabiliteringsteamet, hvis du står overfor en årlig revurdering.

Jobparate

Hos Strategus får du professionel jobrådgivning i processen frem mod dit næste job.  Det er dig og dine muligheder, der er i centrum, når vi sammen sætter fokus på dine kompetencer, drømme og jobmuligheder. 

 

Vi startede i 2016 med at arbejde med jobformidling for dagpengeberettigede akademikere og efterfølgende jobparate kontanthjælpsmodtagere. Der blev skabt rigtig gode resultater ved at sparre og optimere i hele jobsøgningsprocessen – afhængigt af hvor i processen behovet er til stede hos den enkelte ledige. Et individuelt, håndholdt forløb, hvor der også bliver tænkt ud af boksen ift. nye jobveje. I 2023 genoptages de individuelle forløb for ledige akademikere med match til relevante virksomheder – og støtte efter behov i arbejdet med ABC-plan, kompetenceprofil, CV, opfordrede/uopfordrede ansøgninger, branchesøgning og forberedelser til jobsamtaler. Læs her om hvordan kandidaterne vurderer deres forløb hos Strategus.

silhouette-of-jumping-man-on-sunrise-background-2021-08-26-15-53-07-utc