FLEKSJOBBER 2

Ledighedsydelse – årlig revurdering LAS § 74c, stk. 1 og LAB § 37, stk. 2

 

Et individuelt tilrettelagt forløb, hvor Strategus fra dag et både har fokus på håndholdt at matche til fleksjobbet – og at forløbet skal ende med en fyldestgørende rapport med præcise observationer og vurderinger, som rehabiliteringsteamet kan bruge til at træffe beslutninger ud fra. 

Borgere i ressourceforløb:  84 % bliver afklaret i rehabiliteringsteamet efter et Strategus-forløb

Fleksjob til 67 %

Omdrejningspunktet for samarbejdet er individuelle samtaler, som tager udgangspunkt i borgers ønsker, drømme, situation, kompetencer og ressourcer. Allerede ved første møde starter udarbejdelse af en plan for det virksomhedsopsøgende arbejde. Vi gennemgår borgers eksisterende CV og ansøgning – og ajourfører sammen med profil-beskrivelse og disclosure – så det virksomhedsopsøgende arbejde kan gå igang fra uge 2.

 

Kræfterne fokuseres på match direkte til fleksjobbet samt etablering af virksomheds-praktik som kan udvikles til fleksjobbet, hvis praktikforløbet går som forventet. I praktikken fokuseres på et teste funktioner og tider og udvikling og afklaring af arbejdsevne. Derudover arbejdes der på identificering af arbejdsfunktioner, som borger selvstændigt kan varetage, hvilket øger arbejdsgivers motivation til at fleksjobansætte. 

Til brug ved den årlige revurdering udarbejder Strategus en uddybende rapport om forløbet, der beskriver forløbet i praktikken, testede funktioner og tider, hvordan der er arbejdet med udvikling af borgers arbejdsevne, tilbagemeldinger fra arbejdsgiver samt Strategus´ vurderinger ift.  arbejdsevne og arbejdsintensitet.

”Ledighedsydelsesmodtagere, som jobcenteret har vurderet fortsat opfylder betingelserne for  fleksjob, skal henvises til en anden aktør med henblik på etablering af fleksjob, når personen  har modtaget ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder efter visitationen til  fleksjob”, Lov om aktiv socialpolitik § 74c, stk. 3 (redegørelse) og Lov om en aktiv  beskæftigelsesindsats § 37, stk. 2.