OPFØLGNING PÅ PRAKTIK

Når en borger har været i forløbet “opkvalificerende virksomhedsmatch”, er det mest naturlige, at Strategus efterfølgende foretager opfølgning og udvikling af det virksomhedsrettede samarbejde, da Strategus både kender borgers og virksomhedens forventninger til samarbejdet.

Strategus har fra forløbsstart fuld fokus på at udvikle virksomhedspraktik til ansættelse løntimer, fleksjob eller fuldtidsjob. 39 % af alle visiterede aktivitetsparate borgere (over 150) i perioden 2017 til 2022 har Strategus hjulpet videre til ordinær ansættelse, uddannelse eller i fleksjob.

aktivitetsparate i job 2017-2022

Gennem hele praktikperioden har Strategus en tæt opfølgning med både borger og virksomhed særskilt – og ved kontinuerlige fælles opfølgningsmøder på virksomheden. Strategus er altid let tilgængelig for begge parter – i opstartsperioden har Strategus et ekstra stort fokus for at sikre, at samarbejdet fungerer. Strategus sikrer at evt. skånebehov bliver opfyldt og justerer i arbejdsopgaver m.m. ved behov herfor. Der arbejdes med kom-penserende strategier i forhold til den enkelte borgers evt. udfordringer. Vurderes der behov for særlige hjælpemidler informerer Strategus jobkonsulentenStrategus fokuserer på at der skal ske en progression i praktikken ift. tider og funktioner. Med fokus på borgers ressourcer og arbejdsgivers tilbagemeldinger om, hvad der fungerer godt, kombineret med identifikation af arbejdsgivers behov for at få udført nogle opgavetyper, arbejdes fokuseret på at udvikle praktikken til, at borger opnår hel eller delvis ordinær ansætte, løntimer eller fleksjob. Strategus afslutter forløbet med en fyldestgørende rapport til jobkonsulenten.