Vi tror på, at alle mennesker har ressourcer og muligheder

Om Strategus

Strategus arbejder beskæftigelsesrettet med håndholdte forløb for ledige. I koordineret samarbejde med jobcenteret og det lokale erhvervsliv hjælper Strategus ledige i job, tættere på arbejdsmarkedet eller til at blive afklaret til fleksjob, førtidspension eller ressourceforløb.

Som Anden Aktør for det kommunale jobcenter arbejder Strategus som dedikerede specialister i alle facetter af jobsøgningsprocessen. Vi startede i 2016 med at hjælpe jobparate dagpengemodtagere i job, senere jobparate kontanthjælpsmodtagere. Fra 2017 arbejdede vi med aktivitetsparate borgere, og siden 2018 har Strategus´ nicheområde været at udvikle og afklare borgere i ressourceforløb.

Vi er i dag specialister i at hjælpe ledige, der grundet fysiske, psykiske og/eller sociale årsager har fået tilkendt ressourceforløb – eller som er i målgruppe for et nyt forsørgelsesgrundlag. Vi sikrer et værdigt og effektivt afklaringsforløb, der tager udgangspunkt i borgerens egne ønsker og motivation. Forskningen viser, at for grupper i periferien af arbejdsmarkedet har beskæftigelsesindsatsen den bedste virkning, når borgerne oplever, at indsatsen er meningsfuld, sammenhængende og tilpasset den enkelte. 

Mange af de knap 200.000 udsatte ledige, der er langt fra arbejdsmarkedet, har udfordringer med at bestride et fuldtidsjob. Selvom der kun er tale om nogle få timers ordinær ansættelse om ugen, øges den lediges selvværd, og de fleste oplever en stor tilfredsstillelse ved at have et job at stå op til, ved at blive anerkendt for deres indsats  og ved at have en arbejdsidentitet. Derfor arbejder Strategus fokuseret på at få denne gruppe i småjob og løntimer samtidig med en evt. afklaring til fleksjob.

Vi har haft over 300 borgere i forløb, heraf er ca. halvdelen borgere i ressourceforløb. Vi har en motivationsfremmende og helhedsorienteret  arbejdsmetodik, der er tæt beslægtet med IPS- metoden (Individuelt Planlagt job eller uddannelse med Støtte). Strategus-metoden har resulteret i, at 96 % matches til deltagelse i forløb hos en virksomhed. 86 % af alle ressourceforløbsborgere, der er blevet vurderet i rehabiliteringsteamet efter et Strategus-forløb igennem de sidste 5 år, bliver afklaret til enten fleksjob eller førtidspension. I 2022 blev 43 % af de vurderede borgere i rehabiliteringsteamet indstillet til at måtte tage et fleksjob – samtlige borgere udviklede samtidig arbejdsprøvningen til ansættelse i fleksjob.

skovsti

Vision

Strategus´ vision er at skabe øget livskvalitet for ledige borgere.  Det gør vi ved at hjælpe til med at finde borgerens rette plads på arbejdsmarkedet. 

Vi ønsker at blive den foretrukne samarbejdspartner for de jobkonsulenter vi arbejder sammen med. Det gør vi ved at have en tæt dialog med jobkonsulenten om at hjælpe dennes borgere bedst muligt på vej beskæftigelsesmæssigt og ved konstant at fokusere på at levere kvalitet.

Mission

Som virksomhedskonsulent, jobformidler, jobcoach og mentor arbejder vi fokuseret på at skabe fremskridt for det enkelte menneske. Vi er modne, livserfarne og lokalt forankrede. Vi er en troværdig og respektfuld kommunikator, der støtter og formidler vores erfaringer indenfor beskæftigelsesområdet og i jobsøgningsprocessen. Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneskes forudsætninger og behov – og synliggør ressourcer og muligheder. Vores beskæftigelsesmæssige erfaringer, brede branchemæssige knowhow kombineret med mangeårigt, lokalt erhvervskendskab er grundlaget for vores succes med at hjælpe ledige borgere i job, tættere på arbejdsmarkedet eller til at blive afklaret til fleksjob, førtidspension eller ressourceforløb.

laborent
Spring Sun Shining Through Canopy Of Tall Trees. Sunlight In Tro

Værdier

Respekt

  • Vi møder alle mennesker i øjenhøjde med empati og nærvær.
  • Integritet og tillid er vigtigt for os.

Passion

  • Vi tager hjertet med på job og brænder for det, vi laver.
  • Vi skaber håb for dem, som har mistet håbet.

Livskvalitet

  • Vi udvikler små som store succeser, der gør en forskel for den enkelte.
  • Vi hjælper til med at finde borgerens rette plads på arbejdsmarkedet.