fLEKSJOBBER 1

Ledighedsydelse – ret til henvisning til anden aktør LAB § 37, stk. 1

Strategus´ erfaring er, at håndholdt formidling til en relevant virksomhed, kombineret med 1:1 sparring, vejledning og støtte i alle facetter af jobsøgningsprocessen, er den absolutte hurtigste og mest direkte vej til jobbet.  Forløb hos Strategus er derfor udelukkende baseret på individuelle samtaler.  

Afklaret i rehabiliteringsteamet i 2022

Strategus lægger op til et intensivt og tæt partnerskab med den enkelte borger. Allerede til første samtale igangsættes drøftelser om, hvordan skånebehov kommunikeres samt optimering af borgerens personlige CV og ansøgninger. Med en ny approach er borger såvel som Strategus hurtigt i gang med at opsøge relevante virksomheder. Jobsøgnings-strategien lægges i fællesskab, hvor såvel borgerens som Strategus´ netværk inddrages i søgningen. Strategus støtter og vejleder borgeren, der hvor borgeren er – og opfordrer til fuld transparens i alle jobsøgningsindsatser.  Borger forberedes til jobsamtaler – og til selve jobsamtalen med virksomheder deltager Strategus, hvis borgeren ønsker det. Strategus sikrer at bl.a. skånebehov og formål tydeligt italesættes og bekræftes skriftligt. Strategus skaber konsensus omkring fleksjobrammen, så både arbejdsgiver og arbejdstager føler sig trygge. Efterfølgende sikrer Strategus en tæt opfølgning med trepartsmøder med borger og virksomhed – samt særskilte samtaler med borger. Der er fuld fokus på udvikling af praktik til fleksjobbet. 

Det arbejdsmæssige fokus tilpasses borgerens individuelle behov og kan f.eks. tage udgangspunkt i nedenstående emner:

 • Kompetenceafklaring
 • Profilbeskrivelse med disclosure
 • Personligt målrettet CV 
 • Opfordrede og uopfordrede ansøgninger 
 • ABC-jobplan 
 • Brancheafklaring 
 • Den personlige præsentation ved jobsamtalen 
 • Networking og sociale medier 
 • Databaser og Jobnet 
 • Jobsøgningsdisciplin med henblik på at skabe høj aktivitet og handling i jobsøgningen 
 • Styrkelse af borgerens motivation og generelle arbejdsidentitet 
 • Virksomhedspraktik som aktivt redskaber til at få ”foden indenfor” og vise sit værd.

 

”Ledighedsydelsesmodtagere har ret til at blive henvist til en anden aktør med henblik på  etablering af fleksjob, når pågældende har modtaget ledighedsydelse i 6 måneder inden for 9 måneder efter visitationen til fleksjob”, Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 37, stk. 1.