REFERENCER - SAGSBEHANDLERE

”Kendetegnende for forløb med Strategus er, at borgere altid bliver matchet til virksomheder, hvor der er reelt udviklings potentiale, chance for opnåelse af ordinær timer, løntilskud o.lign. Der er ligeledes en rigtig god forståelse for borgers ressourcer, interesser og erfaring som betyder, at de praktikker der bliver igangsat giver mening for borgeren.”

”Jeg er yderst tilfreds med de erfaringer, som jeg har med Strategus i forhold til at  matche borgere med relevante virksomheder. Der bliver gjort et grundigt arbejde i afsøge muligheder, og det er drevet af en nysgerrighed og drivkraft”.

”… jeg ville ønske at have flere samarbejdspartnere som jer.”

“Det er så godt med forberedelse til jobsamtale hos arbejdsgiver, det fjerner lige den angst de har og booster deres selvværd.”

“Borgerne formår at udvikle sig på flere niveauer.”

”Virkelig dygtig til at danne en god relation med borgeren, hvor borgeren føler sig tryg og lyttet til. Også en fantastisk god evne til at støtte, udvikle og udfordre borgeren i forløbet.”

“Ud fra det samarbejde som jeg har haft med Strategus vurderer jeg, at Strategus  evne til at løfte og udvikle borgeren i forhold til arbejdsmarkedet er en opgave, som de lykkes med. Strategus formår at løfte og udvikle borgeren dels i forhold til kort- og langsigtede mål og drømme i forhold til arbejdsmarkedet, dels i forhold til borgerens aktuelle situation.”

“Jeg takker også dig for samarbejdet – jeg håber at du/I ved, at jeg inspireres af jeres tilgang til borgerne og mener at der er mange socialarbejdere der ville kunne lære af jer!”

“Jeg skriver for at sige tak for et rigtig godt møde!! Borger havde en super oplevelse, og føler sig meget tryg i forhold til at skulle samarbejde med dig omkring praktikken. Hun oplevede at du havde en utrolig rolig og behagelig facon, og at du var meget lyttende. Samtidig oplevede jeg, at du havde utrolig godt styr på detaljerne, og hvad der skal til for både at få praktikken til at lykkes, men også at sikre, at resultatet bliver brugbart i forbindelse med borgers udredning fremadrettet. Særligt at du klargjorde at forventningerne gensidigt skulle godkendes på skrift, og at du var meget opmærksom på opfølgning og rapportering, og hvordan du som udeforstående kan formidle budskaber mellem borger og arbejdsgiver. Personligt er jeg også meget mere tryg ved at skulle på barsel midt i praktikopstarten nu, da jeg oplever at borger er i gode hænder hele vejen rundt. Så tusind tak for det. ”

”Forløbene med Strategus bliver altid fulgt tæt, hvilket betyder, at der løbende justeres – i samarbejde med borger, sagsbehandler og virksomhed – så hver enkelt praktik hele tiden arbejder mod et mål og aldrig bliver meningsløs.”

“Strategus er gode til at have en respekt- og tillidsfuld relation til borgerne, hvor der  bliver givet mulighed for, at borgeren kan udvikle, således at borgeren kommer tættere på arbejdsmarkedet.”

Både den skriftlige og mundtlige dokumentation er helt i top. Den skriftlige er virkelig velbeskrevet og grundig. Kvaliteten ligger langt over middel.”

“Strategus er kompetente til at udarbejde dokumentation /information, der er helhedsorienteret i beskrivelsen, og derved får inddraget alle aspekter af borgeren i  forløbet.”

“I gør et super stykke arbejde, kan kun sige at jeg er tilfreds med jeres arbejde og ikke mindst tilgang til vores borgere der har det svært på den ene eller anden måde.”

“Borgerne er rigtig glade for at være i forløb hos Strategus. I er gode til at tale med borgerne.”

“Samarbejdet med Strategus er virkelig godt og kvaliteten er ALTID langt bedre end  forløb med andre eksterne samarbejdspartnere.”

“Jeg er yderst tilfreds med samarbejdet med Strategus, og jeg vurderer, at der bliver leveret et yderst kompetent stykke arbejde, som udvikler borgerens arbejdsevne og dennes muligheder på arbejdsmarkedet.”

“Det er altid fornøjelse, at samarbejde med jer, der er kvalitet både i jeres arbejde og jeres måde at omgås med verden.”