Vi sætter en ære i at finde det rette match

Virksomhed

Strategus er specialister i at hjælpe ledige og i at matche borger og virksomhed. Det gør vi kun via et godt samarbejde med erhvervslivet – og et godt kendskab til kandidaten. 

 

Hos Strategus er vi modne mennesker, der har mange års konsulenterfaring med stærk forretningsforståelse og indgående kendskab til mange forskellige brancher. Dette kombineret med, at Strategus i en årrække har haft et tæt beskæftigelsesmæssigt samarbejde med det lokale erhvervsliv, har resulteret i, at vi i dag har et godt, veludbygget virksomhedsnetværk. En anden grundsten til at lykkes med det gode match er, at Strategus har et indgående kendskab til vores kandidaters personlige og faglige kompetencer, funktionsniveau, ønsker og drømme – inden præsentation for virksomheden. En åben og ærlig kommunikation før og under et samarbejdsforløb med en konkret kandidat styrker relationen og er en klar medvirkende årsag til, at vi har succes med at matche virksomheder og kandidater i job, fleksjob eller ansættelse i nogle løntimer.

 

Strategus deltager typisk i den første præsentationssamtale imellem den ledige og virksomheden, ved efterfølgende statusmøder og er altid let tilgængelige.  Strategus er både den ledige og virksomhedens talerør til jobcenteret, vi tager os af alt det administrative ift. jobcenteret og formidler gerne viden om de muligheder der tilbydes fra det offentlige.

teamwork-couple-climbing-helping-hand-2021-08-26-22-35-18-utc

Vi kender alle én… derfor hjælper vi gerne

Det føles bare godt at hjælpe et andet menneske til et bedre liv. Strategus brænder for at hjælpe ledige på kanten af arbejdsmarkedet – og heldigvis findes der mange gode virksom-hedsledere, der har samme hjerterum. Vi konstaterer med glæde, at det sociale ansvarlige arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes, trives i bedste velgående. Vi oplever mange virksomheder, der gør en særlig indsats for, at mennesker i udsatte positioner kan få en chance på arbejdsmarkedet. Det kan f.eks. være virksomheder, der ansætter mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet, fastholder ansatte, som risikerer at miste jobbet, eller hjælper til med at byde ledige indenfor i deres virksomhed i en arbejds-prøvning. Vi er overbeviste om, at der både opnås en menneskelig og forretningsmæssig gevinst, når flere fra kanten af arbejdsmarkedet kommer i job, får nogle løntimer og bliver belønnet for at være en loyal arbejdskraft. Det er ikke alene en stor håndsrækning til, at disse mennesker opnår at få en betydelig forbedret livskvalitet og glæde – det smitter også af på virksomhedens bundlinjen – og på den samfundsøkonomiske bundlinje.

Opgaver tilpasses den enkeltes kompetencer

Der er plads til flere på det rummelige arbejdsmarked – også til dem der ikke kan arbejde 37 timer om ugen. Der er stadig flere og flere virksomhedsledere, der gør et aktivt tilvalg ift. at hjælpe mennesker med fysisk og/eller psykiske udfordringer ind i arbejdsprøvning, så de kan prøve sig selv af ift. funktioner og tider. Det resulterer ofte i, at virksomhederne hjælpe med til at den ledige får et arbejdsliv, som kan balancere med det private liv.

 

I valg af virksomhed tager vi udgangspunkt i den enkeltes behov, ønsker, drømme, kompeten-cer og skånehensyn. Ved at lave et grundigt match mellem borger og virksomhed, skabes det bedst mulige udgangspunkt for et succesfuldt samarbejde for alle parter. Det er på arbejds-pladsen, at borgernes kompetencer og udfordringer kommer i spil, og her gør vi en forskel ved vores støtte, motivationsarbejde og tætte opfølgning.

spring-sun-shining-through-canopy-of-tall-trees-sunlight-in-tro-min
autumn forest treetops (intentionally distorted image; shot with

Har I et ansættelsesbehov?

Når man som virksomhedsleder tænker i jobfunktioner der skal løses, bliver det ofte muligt at tilpasse arbejdstid og opgaver til den enkeltes kompetencer og behov – i stedet for de traditionelle ansættelser fra kl. 8-16. Pludselig kan det måske give rigtig god mening at ansætte to-tre forskellige personer/kompetencer, som f.eks. i 12 timer om ugen arbejder dedikeret med en del af stillingen.

 

Vi samarbejder både med enkeltmandsvirksomheden og den store koncern – og med alle brancher. Ring 53827942, eller skriv til os hvis du har et ansættelsesbehov til fuldtid, deltid eller bare nogle få timer. Vi hører også gerne fra dig,  hvis du og din virksomhed ønsker at åbne jeres døre og hjerter til et menneske, der har behov for en arbejdsprøvning, som kan føre til en kommunal afklaring i forhold til fleksjob eller førtidspension.