Vi hjælper dig I luften, når du har mistet fodfæste
Håndholdte Forløb
Vi sætter en ære i at finde det rette match

Hvad synes de jobparate akademikere og Jobcenteret om samarbejdet med Strategus?

I 2023 genoptog Strategus samarbejde med jobparate akademikere. Umiddelbart efter forløbets afslutning har 83 % af adspurgte forløbsdeltagere besvaret nedenstående spørgsmål anonymt. 80 % svarer ja til at forløbet resulterende i tilbud om job, virksomhedspraktik eller løntilskud.

 

På en skala fra 1 -10, hvor 10 er yderst tilfreds, vurderer Jobkonsulent i Team Jobparate indholdet af forløb hos Strategus til 9 – og Strategus´ afsluttende forløbsrapport til 9+.