EFFEKTER - RESSOURCEFORLØB

Afklaring af arbejdsevne

Siden 2018 har Strategus primært hjulpet ledige borgere, der har været på offentlig forsørgelse i 5-20 år.

 

I alt 149 borgere, der ved visitationen enten var i ressourceforløb eller aktivitetsparate borgere i målgruppe for ressourceforløb, har i de seneste fem år deltaget i afklarende virksomhedsrettede Strategus-forløb, hvor vi har udviklet, afklaret og beskrevet arbejdsevnen, så rehabiliteringsteamet efterfølgende har haft et oplyst materiale at træffe beslutninger ud fra.

 

Vi er meget stolte af vores resultater med netop disse målgrupper.  At løfte og hjælpe mennesker, der har mistet tro og håb på det meste, til at få et bedre liv ved at blive afklaret i det kommunale system og f.eks. blive en del af arbejdsmarkedet på særlige vilkår er en stor livsbekræftende følelse for os.

8 ud af 10 bliver afklaret efter et Strategus-forløb

I perioden 2018 – 2022 er hele 84 % af alle borgere i ressourceforløb blevet indstillet til enten fleksjob eller førtidspension efter en vurdering i rehabiliteringsteamet.

Borgere i ressourceforløb:  84 % bliver afklaret i rehabiliteringsteamet efter et Strategus-forløb

48 % er lettede mennesker, der efter en lang kamp endelige bliver anerkendt i, at deres psykiske og/eller fysiske udfordringer resulterer i, at de ikke skal være en del af arbejdsmarkedet længere. For mange er det samtidig vemodigt at skulle acceptere den nye situation som førtidspensionist.

 

Der er ingen naturlov, der siger at alle skal kunne arbejde i 37 timer om ugen, og at man slet ikke har en plads på arbejdsmarkedet, hvis ikke man kan arbejde fuldtid. Selv en meget lille tilknytning til arbejdsmarkedet giver en øget livskvalitet. I perioden 2018 – 2022 har rehabiliteringsteamet  indstillet 36 % til fleksjob. Strategus har altid et stærkt fokus på at udvikle den afklarende praktik til ordinære timer, selvforsørgelse og ansættelse i fleksjob.

 

For 67 % af de ressourceforløbsborgere, der efter et Strategus-forløb indstilles til fleksjob, lykkes det samtidig at udvikle den afklarende virksomhedspraktik til selve fleksjobbet. At få en hverdag med et arbejdsliv og at få sin arbejdsidentitet tilbage igen er en stor livskvalitet for alle. Arbejdsgiverne kender deres nye fleksjobber via afklaringsforløbet og er oftest meget tilfredse med at få en medarbejder, der arbejder meget dedikeret i de aftalte antal timer. Det er win-win for arbejdstager, arbejdsgiver – ligesom det er samfundsøkonomisk.

 

Det er yderst sjældent, at en ressourceforløbsborger udvikles til at få et helt almindeligt fuldtidsjob på ordinære vilkår som selvforsørgende. Men det sker dog for få borgere i Strategus-forløb. 

I 2022 blev en tredjedel af ressourceforløbsborgere afklaret til fleksjob og har samtidig fået fleksjobansættelsen.

Strategus gør de ressourcesvage borgere klar til praktik, matcher til relevant skånsom praktik samt sikrer, at praktikken gennemføres. Selvom mange ressourceforløbsborgere kun kan arbejde meget få timer om ugen, så formår Strategus at etablere virksomhedspraktikker til 94 % af alle visiterede ressourceforløbsborgere i perioden 2017 – 2022.