EFFEKTER - JOBPARATE

Helsingør Kommune – Center for Job og Uddannelse

Projekt: ”På vej mod job”

Status pr. 2016 12 07

Erfaren jobkonsulent pr. 1/9 2016

Strategus virksomhedskonsulent pr. 1/10 2016.

 • 68 Jobparate borgere, der har været ledige i mere end 27 uger
 • 81 % forsikrede og 19 % kontanthjælpsmodtagere
 • Nye borgere i projektet tilføres successivt projektet samtidig med borgerafgang fra projektet til ordinært job, virksomhedspraktik, løntilskud, kurser eller andet.

Metodik

 • Tæt treparts samarbejde imellem borger, jobkonsulent og virksomhedskonsulent.
 • Borgersamtaler hver anden uge samt individuelle mail- og telefonrådgivning/sparring imellem samtalerne.
 • Outplacement forløb med individuel rådgivning, coaching og sparring, som afhængigt af borgeren f.eks. har indeholdt:
  • Grundig sparring på CV & ansøgning.
  • Jobsøgningsstrategi: Både mod ønskejobbet og mod ”smør på brødet” – job, ud fra borgerens egne ønsker.
  • Identifikation af branchelister med relevante virksomheder:
   • Borgeren kontakter uopfordret nogle af de interessante virksomheder
   • Borgerne udvælger 3-5 virksomheder, som virksomhedskonsulenten forsøger at skabe kontakt til/arrangere jobinterview med.
  • Identifikation af relevante stillingsannoncer
  • CV og ansøgningssparring målrettet konkrete jobsøgninger
  • ”Holde humøret oppe” og tænke positivt coaching
  • Forberedelser før jobinterviews.
  • Virksomhedskontakt og CV-fremsendelse
  • Virksomhedsbesøg med kandidat-placering og fokus på identifikation af personalegrupper/kompetence-krav kombineret med virksomhedsstrategi på kort og lang sigt.

Resultater

Antal borgere, der er kommet tættere på vej mod job eller i job:

 • 31 borgere i ordinært job
 • 1 borger i virksomhedspraktik
 • 1 borger i løntilskud
 • 1 borger selvforsørget i alm. vikarjob.
 • 3 borgere i uddannelse

I alt 37 borgere er kommet i job – eller på vej mod job.

Effekten af 2 ½ måneders indsats er, at 54,41 % er enten kommet i job (35) eller godt på vej mod job (2).