Onboarding

6 gode råd til modtagelsen af en ny medarbejder med særlige behov:

 

1. Start blidt op

Overgangen fra f.eks. langvarig ledighed eller sygdom til job kan være skrøbelig. Derfor er det en god idé at starte roligt op med opgaver, som den nye medarbejder kan få succes med.

2. Vær tålmodig

Det kan kræve rummelighed og tålmodighed at tage en sårbar ledig ind. Vær indstillet på at prøve løsninger af og rette til, når der er brug for det.

3. Én fast kontaktperson

Brug en fast kontaktperson, der introducer og støtter den nye kollega socialt og fagligt på arbejdspladsen. Det kan både være en kollega eller lederen selv.

4. Informér kollegerne

De øvrige medarbejdere skal ikke kende en eventuel lang sygehistorie. Men hvis kollegerne skal tage hensyn, er de nødt til at vide, hvad de skal tage hensyn til. Det kræver naturligvis den nye medarbejders accept

5. Giv feedback

Hvis man har været langt fra arbejdsmarkedet, kan man have ekstra brug for at få at vide, hvornår opgaven er løst godt nok. Ros det, der går godt, og kom med bud på, hvordan andre ting kan gøres bedre.

6. Følg op

Det er en god idé at have jævnlige opfølgningsmøder, f.eks hver 14. dag i opstarten og derefter hver måned. Man kan ikke altid forvente, at medarbejderen selv kommer og siger til, hvis det begynder at gå skævt.